projecten

p r o j e c t e n

 

S  Y  N  E  S  T  H  E  S  I  E

 

 

Synesthesie is de verbinding of combinatie van en tussen twee of meer zintuigen.

Mensen met een synesthetische talent verbinden bijvoorbeeld kleuren aan teksten of letters. De letter A kan blauw zijn, de letter B rood enzoverder.

Ook emoties kunnen kleurgebonden zijn : bvb.  "een donkerblauw gevoel van onbehagen".

Ook het gehoor en kleurwaarneming kunnen verbonden zijn. Kandinsky bijvoorbeeld zag bepaalde kleuren en kleurcombinaties bij het horen van de muziek van Schönberg. Op basis daarvan creëerde hij zijn schilderijen.

 

Mijn bedoeling is te trachten  vorm aan muziek te koppelen. Meer bepaald het weergeven van de muziek van Ludwig Van Beethoven in een keramische vorm. Dat gebeurt niet louter op het gevoel, maar na bestudering van de cymantiek met oa de Chladni-patronen en de muzikale mathematica.

De muziek van Beethoven beschouw ik persoonlijk als het dichtst bij de emotionele mens staand. Ze raakt mijn ziel in de essentie. Geen mens blijft onbewogen bij het horen van zijn muziek. Je bent tegen of voor maar je bent nooit neutraal. Na jaren zijn muziek beluisterd en vooral beleefd te hebben, koos ik enkele stukken : het Allegro Con Brio uit het  Eerste Pianoconcerto, het Largo uit het Derde pianoconcerto, het Allegro uit de Vijfde symfonie en tenslotte de Grosse Fuge.

 

Omdat het accent op de vorm ligt, besteed ik minder aandacht aan de kleur of de decoratie, alhoewel die ook belangrijk kan zijn.  De kleur van de vormen mag de aandacht niet afleiden van de vorm en de lijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P A R L E M E N T A R I U M

 

 

 

Ik werk reeds 23 jaar in het Vlaams Parlement en ken de instelling en zijn werking dus door en door. Daarom vond ik het tijd, om het in compositorische termen uit te drukken,  parlementaire termen op keramiek te zetten.

Welke vorm stel ik mij voor als ik bijvoorbeeld "ontwerp van decreet" hoor?

Ook dit project zit nog in de denkfase maar zal binnenkort een concrete invulling krijgen.