inschrijvingsvoorwaarden

K   E   R   A   M   I   E   K

F  O  T  O  G  R  A  F  I  E

w  o  r  k  s  h  o  p  s

inschrijvingsvoorwaarden

 

 

•Het aantal inschrijvingen bedraagt minimaal 3 en maximaal 7 personen

•Inschrijven kan tot 1 week voor de start van de workshop.

•Betaling van het volledige cursusgeld geldt als inschrijving.

•Betaling gebeurt op rekening IBAN BE52 7310 4197 5309, BIC : KREDBEBB met vermelding van je naam en cursuscode.

•Indien een cursus volzet is of niet kan doorgaan, wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.

•Bij minder dan drie inschrijvingen gaat de workshop niet door. U wordt dan ten laatste twee dagen voor de workshop verwittigd.

•Bij annulatie door de deelnemer minder dan 1 week voor de start van de cursus, wordt het inschrijvingsgeld niet teruggestort. Eventueel kan het betaalde bedrag gelden voor een volgende cursus. Daarover beslist de lesgever.

•Indien iemand inschrijft nadat reeds het maximaal aantal deelnemers had ingeschreven, kan de inschrijving behouden blijven voor de volgende sessie van dezelfde workshop of kan, naar keuze van de inschrijver, het reeds betaalde bedrag teruggestort worden en de inschrijving geschrapt.

•Inschrijving gebeurt bij voorkeur via de website www.kerabert.be door het inschrijvingsformulier in te vullen op de Workshops-pagina. Het kan ook telefonisch (0486 35 06 88) of via email (bdb@kerabert.be).

•Betaling (volledige bedrag)  geldt als inschrijving.  Indien er meer kandidaturen zijn dan het maximaal toegelaten aantal, krijgen de inschrijvingen van de  eerst-betalers van het integrale bedrag voorrang. Zij worden na betaling per email verwitttigd dat hun inschrijving definitief is.

 

  

W O R K S H O P S  O P  M A A T

Het onderwerp van de workshops wordt door de lesgever bepaald, vooral als het beginners betreft, maar men kan ook zelf groepen (max. 5 deelnemers) samenstellen en zelf een onderwerp van een workshop bepalen en aanvragen.

 

R A K U

Er zullen ook workshops raku en naked raku georganiseerd worden.

 

P R I J Z E N

Standaardprijs : 80 euro per dag per persoon. Tweedaagse : 160 euro. Driedaagse : 240 euro.

Privélessen : 25 euro per begonnen uur. Deze gaan altijd door in mijn privéatelier (dus niet in het Fort).

Sommige workshops kunnen anders geprijsd zijn, naargelang het onderwerp. Deze prijs wordt vermeld in de lijst van  workshops. Indien geen prijs vermeld is de standaardprijs van toepassing.

 

L O C A T I E

De workshops worden gegeven in het Midzelenfort van Sint Katelijne Waver, in de lokalen van Kunstenatelier ’t Fort. Er is genoeg parkeergelegenheid. Privélessen worden in mijn privéatelier gegeven, Leemstraat 5 in O.L.V.Waver.

 

C A T E R I N G

De deelnemers brengen hun eigen lunchpakket mee. In de cursusprijs is koffie, thee en water begrepen. Eigen drank mag vanzelfsprekend meegebracht worden.

 

M A T E R I A A L

De draaischijven zijn uiteraard beschikbaar. Klei is aanwezig. In de prijs is één pak van 10kg inbegrepen. Gevorderden mogen hun eigen klei meebrengen. Bij elke workshop-aankondiging wordt vermeld welke materialen nodig zijn. Voor workshops voor beginners zal klei ter plaatse kunnen worden aangekocht (naast het bovenvermelde pak dat in de prijs is begrepen). Ook zullen beginnerssets met hulpmaterialen beschikbaar zijn voor aankoop. Voor een eerste kennismakingsles wordt alle materiaal door de lesgever beschikbaar gesteld.

Aangezien hetdraaiworkshops betreft is géén glazuur of ander decoratiemateriaal inbegrepen. Decoratie maakt het onderwerp uit van een aparte cursus.

  

B A K K E N

Indien gewenst kunnen  de vervaardigde stukken ter plaatse biscuit gebakken worden.

Prijzen grote oven (200 L)  : 50 €

              middelgrote oven (100 L)  : 35 €

              kleine oven  (75 L) : 25 €

              raku oven : 5 euro per oven

Vanaf maart 2020 komt er een 130 L - oven bij. In deze oven zullen ook externen hun keramiek kunnen laten bakken (alleen biscuit).

Verschillende personen kunnen een oven delen, wat de prijs per persoon drukt.

 

LET OP : In principe worden de gedraaide stukken niet behouden. Dat gebeurt alleen op uitdrukkelijk verzoek van de cursist(en).

 

 

I N S CH R I J V E N